headerphoto

Pravilnik


Izvršni odbor Zajednice naucno istraživackih institucija proizvodnog mašinstva Jugoslavije (ZNIPMS), dana 08.06.1994.godine donosi

PRAVILNIK O DODELI PRIZNANJA ZASLUŽNIM INSTITUCIJAMA I POJEDINCIMA IZ OBLASTI PROIZVODNOG MAŠINSTVA JUGOSLAVIJE

Član 1

ZNIPMJ ustanovljava:

  • povelju i plaketu Prof. dr Pavle Stankovic i
  • diplomu Proizvodnog mašinstva Jugoslavije.

Član 2

Povelja i plaketa Prof. dr Pavle Stankovic, dodeljuje se poznatim i priznatim naucnim i strucnim radnicima za izuzetan doprinos razvoju proizvodnog mašinstva Jugoslavije.

Član 3

ZNIPMJ jednom u dve godine dodeljuje najviše dve povelje i plakete.

Član 4

Diploma Proizvodnog mašinstva Jugoslavije dodeljuje se radnim organizacijama za izuzetan doprinos razvoju i organizovanju savetovanja proizvodnog mašinstva Jugoslavije.

Član 5

ZNIPMJ dodeljuje jednom u dve godine najviše cetiri diplome, od kojih jedna organizatoru, a ostale organizacijama iz regiona gde se održava savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije.

Član 6

Odluku o dodeli povelja i plaketa Prof. dr Pavle Stankovic, donosi Izvršniodbor ZNIPMJ-a i dosadašnji dobitnici povelje i plakete, a na pisani predlog sa obrazloženjem potpisan od strane najmanje dva redovna profesora iz sastava ZNIPMJ-a.

Odluku o dodeli diploma donosi Izvršni odbor ZNIPMJ-a, na osnovu predloga organizatora savetovanja.

Član 7

Povelja i palketa Prof. dr Pavle Stankovic, ne može se dodeliti pojedincu koji radi ili je radio u instituciji koja je organizator Savetovanja proizvodnog mašinstva Jugoslavije te godine.

Povelje, plakete i diplome urucuje predsednik ZNIPMJ-a u toku održavanja Savetovanja proizvodnog mašinstva Jugoslavije.

Član 8

Izgled povelje i plakete Prof. dr Pavle Stankovic i diplome Proizvodnog mašinstva Jugoslavije, cini sastavni deo ovog pravilnika.

Član 9

Troškove izrade plaketa i diploma snose sve Članice ZNIPMJ.

Novi Sad, 08.06.1994.godine

Prethodna savetovanja


ZBORNIK_KG2006

XXXI Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije i Crne Gore, Kragujevac, 2006


ZBORNIK_NS2008

XXXII Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Novi Sad, 2008


ZBORNIK_KV2012

XXXIV Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Niš, 2011


ZBORNIK_VB2013

XXXV Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Kraljevo, 2013


Arhiva savetovanja