headerphoto 1

Kotizacije


• Iznos kotizacije za autore iz Srbije je: 8000 dinara

• Iznos kotizacije za autore iz inostranstva je: 100 Eura

Kotizacija može biti uplaćena ranije ili na registracionom stolu. U slučaju plaćanja unapred, bankarsku taksu bi trebalo da plati učesnik Savetovanja.

Kotizacija uključuje Zbornik radova, koktele tokom sesija Savetovanja, kao i svečanu večeru.

Račun Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, za uplate kotizacije i ostale uplate:

Naziv institucije:

Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka
Trg Dositeja Obradovica 6
Novi Sad, Srbija

Broj žiro računa:

840-1710666-12

Poziv na broj:

97 08 01552224

Namena/detalji plaćanja:

SPMS 2023 – Kotizacija za rad

Prethodna savetovanja


ZBORNIK_KG2006

XXXI Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije i Crne Gore, Kragujevac, 2006


ZBORNIK_NS2008

XXXII Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Novi Sad, 2008


ZBORNIK_KV2012

XXXIV Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Niš, 2011


ZBORNIK_VB2013

XXXV Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Kraljevo, 2013


ZBORNIK_KG2018

XXXVII Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Kragujevac, 2018


ZBORNIK_CA-SPMS2021

XXXVIII Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Čačak, 2021

Arhiva savetovanja