headerphoto

Kotizacije


• Iznos kotizacije za autore iz Srbije je: 8000 dinara

• Iznos kotizacije za autore iz inostranstva je: 80 Eura

Kotizacija može biti uplaćena ranije ili na registracionom stolu. U slučaju plaćanja unapred, bankarsku taksu bi trebalo da plati učesnik Savetovanja.

Kotizacija uključuje Zbornik radova, koktele tokom sesija Savetovanja, kao i svečanu večeru.

Račun Fakulteta inženjerskih nauka za uplate kotizacije i ostale uplate:

račun br. 840-510666-51

poziv na broj uplate:429-41

Društvene i turističke aktivnosti će biti najavljene kasnije.

Prethodna savetovanja


ZBORNIK_KG2006

XXXI Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije i Crne Gore, Kragujevac, 2006


ZBORNIK_NS2008

XXXII Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Novi Sad, 2008


ZBORNIK_KV2012

XXXIV Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Niš, 2011


ZBORNIK_VB2013

XXXV Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Kraljevo, 2013


Arhiva savetovanja