headerphoto

Organizacioni odbor


Nastavnici i saradnici Katedre za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu:

 1. Dr Miodrag Hadžistević
 2. Dr Igor Budak
 3. Dr Đorđe Vukelić
 4. Dr Ivan Matin
 5. Dr Boris Agarski
 6. Dr Branko Štrbac
 7. Dr Milana Ilić Mićunović
 8. Dr Mario Šokac
 9. Dr Željko Santoši
 10. MSc Miloš Ranisavljev
 11. MSc Aleksandar MiloševićPrethodna savetovanja


ZBORNIK_KG2006

XXXI Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije i Crne Gore, Kragujevac, 2006


ZBORNIK_NS2008

XXXII Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Novi Sad, 2008


ZBORNIK_KV2012

XXXIV Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Niš, 2011


ZBORNIK_VB2013

XXXV Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Kraljevo, 2013


ZBORNIK_KG2018

XXXVII Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Kragujevac, 2018


ZBORNIK_CA-SPMS2021

XXXVIII Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Čačak, 2021


Arhiva savetovanja