headerphoto 1

Prijava radova


Za prijavu radova potrebno je poslati rezime rada. Rezime rada treba da sadrži oko 300 reči, da bude napisan u MS Word i poslat do 20.09.2023. Rezime rada bi trebao jasno da prikaže svrhu, rezultate i zaključke rada koji će biti prikazani u finalnoj verziji rada.

Rezime treba ispisati na osnovu uputstava za autore i poslati na sledeću e-mail adresu: icpespms23@gmail.com.

Uputstva za autore:

Zvanični jezik Savetovanja jeste engleski. Na Savetovanju će biti i odvojen deo za radove koji će biti napisani i prezentovani na srpskom jeziku.

Tehnička uputstva


Treba slati samo neobjavljivane radove, za originalnst rada je odgovoran korespodentni autor.

Preporučena dužina rada je da ne bude kraći od 4 strane.

Rad treba urediti prema uputstvima za autore i poslati na e-mail adresu: icpespms23@gmail.com

Uputstva za autore:

Prethodna savetovanja


ZBORNIK_KG2006

XXXI Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije i Crne Gore, Kragujevac, 2006


ZBORNIK_NS2008

XXXII Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Novi Sad, 2008


ZBORNIK_KV2012

XXXIV Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Niš, 2011


ZBORNIK_VB2013

XXXV Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Kraljevo, 2013


ZBORNIK_KG2018

XXXVII Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Kragujevac, 2018


ZBORNIK_CA-SPMS2021

XXXVIII Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Čačak, 2021


Arhiva savetovanja