headerphoto

IN MEMORIAM
Vladimir R. Milačić, redovni profesor u penziji Mašinskog fakulteta u Beogradu je preminuo je 29. maja 2018. godine.

Žalimo zbog smrti našeg istaknutog profesora, jednog od osnivača Zajednice instutucija proizvodnog mašinstva Jugoslavije (sada Srbije) i izražavamo iskreno saučešće porodici profesora Milačića. Prof. dr Milaćić je bio i ostaje svetionik za mnoge sadašnje i buduće inženjere i istraživače iz oblasti proizvodnog mašinstva i inteligentnih tehnoloških sistema.

Bio je član Međunarodne institucije za istraživanje u proizvodnom inženjerstvu, CIRP, Ukrajinske inženjerske akademije i Akademije inženjerskih nauka Srbije u kojoj je svojim ogromnim profesionalnim i životnim iskustvom dao ključne doprinose za uspostavljanje strateškog razvojnog okvira industrije Srbije kroz program Nacionalne tehnološke platforme.

Kao gostujući profesor i profesor po pozivu predavao je na: George Washington University, SAD; University of Puerto Rico, Mayagvez; University of Kentaki, SAD; Johan Hoskins University, SAD; MIT-Massachusetts institute of Tehnology, SAD.

Profesor Milačić je otac proizvodne kibernetike i kibernetskog razumevanja proizvodnih tehnologija na ovim prostorima i svojim delovanjem u tom okviru pružio je trajan i nemerljiv naučni i inženjerski doprinos.

Pre mnogo decenija je ukazivao da će platforma za proizvodne tehnologije budućnosti i kognitivnu industrijsku revoluciju koja danas masovno zahvata digitalizovanu globalnu ekonomiju, biti zasnovana na kibernetsko-fizičkim sistemima.

Kao profesor Univerziteta i Šef katedre za proizvodno mašinstvo na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu doprineo je suštinskoj transformaciji proizvodnog mašinstva Srbije iz tradicionalno mehanicističke, u modernu inženjersku disciplinu, baziranu na savremenim informacionim i komunikacionim tehnologijama.

Profesor Milačić je doprineo pojavi i primeni tehnologija numeričkog upravljanja, projektovanja primenom kompjutera, fleksibilne i inteligentne automatizacije, kompjuterom integrisane proizvodnje, industrijske robotike, a kasnije i proizvodne mehatronike i veštačke inteligencije.

Osnovač je JUPITER asocijacije koja je od 1972. godine do danas bila pokretač i predvodnik promena i tehnološke modernizacije domaćih fabrika.

Formirao je 1980. Centar za nove tehnologije, CeNT na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

Odlaskom u penziju 1999. godine nije prestao da aktivno radi i u svet proizvodnih tehnologija unosi nove ideje, često povezujući do tada prividno nespojive sadržaje. Do poslednjeg daha ostao je veran proizvodnom inženjerstvu i pisanju. Njegova najnovija knjiga, METAFIZIKA INŽENJERSTVA 2, izašla je iz štampe 29. maja 2018. godine, na dan kada nas je zauvek napustio.

On je bio pre svega vizionar i pionir, potpuno i bezgranično predan nauci i inženjerstvu. Ove osobine svrstavaju ga visoko u plejadi najboljih naučnika i profesora koje je Srbija imala.

Bogdan Nedić
(Tekst je napisan na osnovu informacija sa sajta Mašinskog fakulteta u Beogradu i teksta dostavljenog od prof. dr Petra Petrovića sa Mašinskog fakulteta u Beogradu)

Spoljašnje veze


ijqr

International Journal for Quality Research


tribology

Journal of Serbian the Tribology Society


tribology

Journal for technology of plasticity


IJIEM

International Journal of Industrial Engineering and Management


FME transaction

FME transactions


jpe

Journal of Production Engineering